Unclean lakes

Id Name secchi depth Code
1 Lielais ezers (Jēkabpils rajona Aknīstes LT) 0.20 metre(s) 38019
2 Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) 0.20 metre(s) 53006
3 Odziņš 0.20 metre(s) 42245
4 Trikātas ezers 0.25 metre(s) 52397
5 Voitupļavas ezers 0.25 metre(s)
6 Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) 0.30 metre(s)
7 Lielapsauju ezers 0.30 metre(s) 38220
8 Remtes ezers 0.30 metre(s) 36281
9 Vilgāles ezers 0.30 metre(s) 35060
10 Lielais Ozolmuižas ezers 0.40 metre(s) 54023
11 Istalsnas ezers 0.40 metre(s) 68152
12 Andiņš 0.40 metre(s) 42119
13 Dotka 0.40 metre(s) 43446
14 Bebriņu ezers (Cēsu rajona Skujenes pagastā) 0.40 metre(s) 41149
15 Durbes ezers 0.40 metre(s) 35210
16 Šuņezers 0.45 metre(s) 43316
17 Kaudzīšu ezers 0.45 metre(s) 43164
18 ezers bez vārda (Limbažu novada Limbažu pagastā, Purgaiļu purva vidusdaļā) 0.45 metre(s)
19 Kļavišku ezers 0.45 metre(s) 43261
20 Lielais Bauzis 0.45 metre(s) 54011
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas