Unclean lakes

Id Name secchi depth Code
1 Talsu ezers 0.20 metre(s) 37164
2 Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) 0.20 metre(s) 53006
3 Vīragnas ezers 0.25 metre(s) 43555
4 Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) 0.30 metre(s)
5 Tiskadu ezers 0.30 metre(s) 42182
6 Koša ezers 0.30 metre(s) 43340
7 Zilezers 0.35 metre(s) 68046
8 Lielais Ludzas ezers 0.38 metre(s) 68157
9 Durbes ezers 0.40 metre(s) 35210
10 Dotkas ezers 0.40 metre(s) 43446
11 Šuņezers 0.40 metre(s) 43316
12 Andiņš 0.40 metre(s) 42119
13 Lubāns 0.40 metre(s) 42189
14 Šķirpānu ezers 0.40 metre(s) 68105
15 Lielais Ozolezers 0.40 metre(s) 54023
16 Vilkmuižas ezers 0.40 metre(s) 37165
17 Abiteļu ezers 0.45 metre(s) 43124
18 Šenheidas ezers 0.45 metre(s) 43126
19 Bieržgaļa ezers 0.45 metre(s) 43453
20 Audzeļu ezers (Ludzas rajona Istras pagastā) 0.50 metre(s) 68026
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas