Unclean lakes

Id Name secchi depth Code
1 Odziņš 0.20 metre(s) 42245
2 Lielais ezers (Jēkabpils rajona Aknīstes LT) 0.20 metre(s) 38019
3 Dūņezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) 0.20 metre(s) 53006
4 Voitupļavas ezers 0.25 metre(s)
5 Trikātas ezers 0.25 metre(s) 52397
6 Vilgāles ezers 0.30 metre(s) 35060
7 Lielapsauju ezers 0.30 metre(s) 38220
8 Lizdēnu dzirnavezers (Valmieras rajona Rencēnu pagastā) 0.30 metre(s)
9 Remtes ezers 0.30 metre(s) 36281
10 Lielais Ozolmuižas ezers 0.40 metre(s) 54023
11 Bebriņu ezers (Cēsu rajona Skujenes pagastā) 0.40 metre(s) 41149
12 Istalsnas ezers 0.40 metre(s) 68152
13 Andiņš 0.40 metre(s) 42119
14 Dotka 0.40 metre(s) 43446
15 Durbes ezers 0.40 metre(s) 35210
16 Lielais Bauzis 0.45 metre(s) 54011
17 Šuņezers 0.45 metre(s) 43316
18 Kaudzīšu ezers 0.45 metre(s) 43164
19 Kļavišku ezers 0.45 metre(s) 43261
20 ezers bez vārda (Limbažu novada Limbažu pagastā, Purgaiļu purva vidusdaļā) 0.45 metre(s)
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas