Endangered lakes

Id Name Code
1 Līņezers (Rīgas rajona Garkalnes pagastā) 41339
2 Lubāns 42189
3 Miklājs 42402
4 Stādiņu ezers
5 Vilciņu ezers 43624
6 Stigu ezers (Gulbenes novada Līgo pagastā)
7 Rūcu ezers 52238
8 Dzirkstums 41094
9 Mukulītis (Madonas rajona Liezeres pagastā) 42337
10 Atstirves ezers (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41076
11 Mazais Līdēris (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41078
12 Ģērķēnu ezers (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41102
13 Maisēnu ezers 52091
14 Govenis (Madonas rajona Liezeres pagastā) 41088
15 Viestura dārza dīķi (Rīgā)
16 Burlaku dzelve 52541
17 Teļezers 52076
18 Cepļu ezers (Gulbenes rajona Rankas pagastā) 52078
19 Krogus ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) 52049
20 ezers bez vārda (Ludzas novada Isnaudas pagastā, ZR no Vorslovu ezera)
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas