Vilgāles ezers

Ezers atrodas Kuldīgas rajonā, Kurmāles pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.9 metri, bet maksimālais dziļums - 3.6 metri.

Šeit mīt rudulis, spidiļķis, asaris, karpa, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 90 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
20
salas
2
dibens
4
krasts
6
apkārtne
7
sateces baseins
10
nozīmīgi objekti
6
atpūtas iespējas
4
ķīmija
2
makrofīti
4
zivis
15
apdraudējumi
8

Pievienot komentārus: