Recently updated lakes

Id Name Code
1 Bābelītis 41342
2 Auziņu ezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) 53042
3 Veterns Z-00002
4 Šļukuma dzirnavezers (Alūksnes rajona Ziemeru pagasts)
5 Podniekezers (Talsu rajona Laucienes pagastā) 36353
6 Ezeris (Valmieras rajona Valmieras pagastā) 52402
7 Pagūzis 52614
8 Būriņu ūdenskrātuve (Alūksnes rajona Malienas pagastā) 42274
9 Jaunpiebalgas dzirnavezers (Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagastā)
10 Šķēdes dzirnavezers (Kuldīgas rajona Vārmes pagastā) 36217
11 Ķīšu ezers (Jelgavas novada Valgundes pagastā)
12 Veisu ezers (Jelgavas novada Valgundes pagastā)
13 Nāburgu ezeriņš (Jelgavas novada Valgundes pagastā)
14 Skurbu ezers (Jelgavas novada Valgundes pagastā)
15 Trankaļu dīķis 36087
16 Dzeldas ūdenskrātuve 36080
17 Slampes ūdenskrātuve (augšpus Slampes augšas ūdenskrātuves) 38273
18 Slampes ūdenskrātuve (lejpus Slampes lejas ūdenskrātuves) 38273
19 Slampes ūdenskrātuve (Slampes augšas ūdenskrātuve (Slampes ūdenskrātuves daļa)) 38273
20 Slampes ūdenskrātuve (Slampes lejas ūdenskrātuve (Slampes ūdenskrātuves daļa)) 38273
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas