Latest images

Id Name Code
1 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZA daļas ezeru grupā, tālākais ZR)
2 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZA daļas ezeru grupā, tālākais R)
3 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZA daļas ezeru grupā, tālākais DR)
4 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZA daļas ezeru grupā, tālākais D)
5 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZA daļas ezeru grupā, vidū)
6 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZA daļas ezeru grupā, tālākais A)
7 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZR daļas ezeru grupā, tālākais DA)
8 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZR daļas ezeru grupā, tālākais DR)
9 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZR daļas ezeru grupā, tālākais R)
10 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, ZR daļas ezeru grupā, tālākais Z)
11 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purvā, Z daļas ezeru grupā, lielākais)
12 ezers bez vārda (Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā, Dunikas purva vidusdaļā, lielākais ezers)
13 Duniju dzirnavezers 52159
14 Naucu ezers 52158
15 Vieslavēnu ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) 52051
16 Raudu ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) 52157
17 Kreiļu ezers (Cēsu rajona Drustu pagastā) 52050
18 Dūķis (Cēsu rajona Drustu pagastā) 52052
19 Aldaru ezers (Raunas novada Drustu pagastā) 52054
20 Vaskaris 37091
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas