Latest comments

Id Name Code
1 Riekstiņu dzirnavezers (Valmieras rajona Burtnieku pagastā)
2 Nigras ūdenskrātuve (Valkas rajona Blomes pagastā)
3 Eiķēnu ezers 52662
4 Babītes ezers (Rīgas rajona Babītes pag. un Salas pag.) 38325
5 Talejas ezers 42464
6 Sudrabezers 41332
7 Linezers (Rīgā) 41341
8 Suntažu dzirnavezers (Ogres rajona Suntažu pagastā) 41239
9 Pečoru ezers 41224
10 Mores dzirnavezers (Cēsu rajona Mores pagastā)
11 Ragāļu ezers 41164
12 Sudals 52119
13 Mazais Virānes ezers 52104
14 Kaņieris 37042
15 Veterns Z-00002
16 Katvaru ezers 52634
17 Čortoks 43513
18 Eniķu (Kuldīgas rajona Laidu pagastā) 36184
19 Viešūrs 41081
20 Raiskuma ezers 52546
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas