Latest comments

Id Name Code
1 Kosas ezers 52570
2 Svuiļu ezers (Daugavpils rajona Subates LT) 22007
3 Sviļu ezers 43350
4 Ruģeļu ūdenskrātuve (Daugavpilī)
5 Pabēržu ezers (Daugavpils rajona Eglaines pagastā) 43352
6 Baltmuižas ezers (Daugavpils rajona Subates LT) 38009
7 Tartaka ezers (Daugavpils rajona Pilskalnes pagastā)
8 Sasaļu ezers 43360
9 Steļmaka ezers (Daugavpils rajona Pilskalnes pagastā) 43364
10 Ķerkliņu ezers 36014
11 Omuļu dzirnavezers (Valkas rajona Ērģemes pagastā)
12 Lelais Kolupa azars 43573
13 Līksnas dīķis (Daugavpils rajona Līksnas pagastā) 43339
14 Balvu ezers 42233
15 Ciemeļu ezers (Limbažu rajona Limbažu pagastā) 53043
16 Ezermuižas ezers 42435
17 Dzirnezers 52715
18 Jērkules ezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) 52697
19 Aronītis (Madonas rajona Aronas pagastā) 42430
20 Rāznas ezers 42023
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas