Latest comments

Id Name Code
1 Gulbis (Kuldīgas rajona Rendas pagastā) 37220
2 Lielais Baltezers 41340
3 Ilziņš (Madonas rajona Vestienas pagastā) 42475
4 Salas ezers (Lubānas novada Indrānu pagastā) 42381
5 Viļakas ezers 68197
6 Lejaslabiņu ezers 37067
7 Talsu ezers 37164
8 Šķaunes ezers 68011
9 Karostas kanāls (Liepājā)
10 ezers bez vārda (Jelgavas novada Valgundes pagastā, 0.1 km Z no Krāckalnu ezera)
11 Pokratas ezers 42248
12 Naucu ezers 52158
13 Dzeņuška 43370
14 Šķirstiņu ezers 43267
15 Trikarts 43326
16 Jaunsātu grantskarjera dīķis (Tukuma rajona Jaunsātu pagastā) 36435
17 Lielais Subates ezers 22009
18 Engures ezers 37096
19 Gadrinkas ezers 43484
20 Lubāns 42189
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas