Ezers atrodas Rīgas rajonā, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.8 metri, bet maksimālais dziļums - 5.5 metri.

Šeit mīt līnis, asaris, karūsa, līdaka, rauda, kā arī spidiļķis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 124 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
33
dibens
5
krasts
11
apkārtne
8
sateces baseins
3
nozīmīgi objekti
33
atpūtas iespējas
53
ķīmija
3
makrofīti
10
zivis
7
zīdītāji
2
putni
4
apdraudējumi
22
ieteikumi
1

Pievienot komentārus: