E-žurnāls
 • Pie Zebrus ezera

  H.Ledus raksts žurnālā "Daba un zinātne", 1938.g.

 • Latvijas ezeru references makrofītu cenozes

  S.Poikāne & L.Grīnberga, LU 64.zinātniskās konferences referāta tēzes, 2006.g.

 • Ezeru meklēšana (5)

  Ezeri.lv centrālajā logā un datubāzes logā ir iespējas ezeru atrašanai pēc ezera pamatnosaukuma, jebkura nosaukuma, un rajona. Lai atrastu ezeru / ezerus pēc jebkuriem citiem datubāzes parametriem, jālieto izvērsto meklēšanu.

 • Kolumbi un novecojusi informācija. (1)

  Kolumbs bija pārliecināts, ka atklājis Indiju. Mums ir relatīvi daudz lietotāju, kuri ir pārliecināti, ka atklājuši datubāzē novecojušu informāciju. Abos gadījumos tā nav taisnība.

 • Aizsargājamie biotopi Latvijas ezeros

  Referāta prezentācija Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā seminārā "Ezeru biotopi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās".

 • Skābekļa datu izmantošana ezeru trofijas pakāpes noteikšanai (1)

  Skābekļa dati ir neaizvietojami stratificēto ezeru ekoloģiskā stāvokļa izvērtēšanā, it īpaši trofijas pakāpes noteikšanā. Skābekļa mērījumi tikai ūdens virskārtā nav informatīvi un nav izmantojami ezeru raksturošanai. Skābekli ir jāmēra visā ūdens slānī - katrā dziļuma horizonta metrā.

 • Klaucānu - Priekulānu Dap

  Ir apstiprināts dabas lieguma "Klaucānu un Priekulānu ezeri" dabas aizsardzības plāns.

 • Repša dzīve (3)

  B.Bērziņa raksts žurnālā "Daba un zinātne", 1938.g.

 • Latvijas Ezerzeme

  B.Bērziņa raksts žurnālā "Daba un zinātne", 1938.g.

 • Alūksnes ezera vietvārdi (1)

  Raksts no Dabas un vēstures kalendāra 1998.gadam.

 • Grozījumi aizsargājamo biotopu sarakstā

  MK pieņemti grozījumi aizsargājamo biotopu sarakstā. Grozījumos attiecībā uz stāvošu saldūdeņu biotopiem ir izdarīti būtiski papildinājumi un precizējumi.

 • Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā (3)

  Saeimā iesniegts Ūdens apsaimniekošanas likuma grozījumu projekts. Projektā ir tikai viens likuma uzlabojums - turpmāk tiks noteikta ūdensobjektu ekspluatācijas kārtība.

Rādām 97-108 no 177
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas