Blogs
 • Ežu komunālais sektors vai “Latvijas ezeriem” jautā

  Zivsaimnieciskos ezerus piesārņo zivis, tā ir aksioma (Dzirnezers, Sasmakas ezers, un daudzi citi). Pēc analoģijas - Gulbju ezeru piesārņo gulbji. Varētu būt. Bet LVĢMA loģika iet vēl tālāk - Ežezeru piesārņo.... - Jūs noteikti uzminējāt! - eži.

 • VVD nepareizi interpretē mērījumus Māras dīķī

  Norma ir pārsniegta nevis 2-8, bet gan apmēram 85 reizes.

 • Diena, kad nogrima zivis

  Veiksmīgas dzēšanas rezultātā Māras dīķis ir bīstams dzīvībai. Zivis ietekas galā jau pagalam, pīles bēg, cilvēki pagaidām turas.

 • Vai jebkurš ezers ir dabiski eitrofs? (7)

 • Ezeru aizsargājamo biotopu kvalitātes novērtēšana

  Ezeram nepieciešamās aizsardzības pakāpes noteikšanai nepietiek ar īpaši aizsargājamā biotopa veida identificēšanu, tikpat svarīgi ir izvērtēt aizsargājamā biotopa kvalitāti. Biotopa kvalitātes izvērtēšanai jālieto gan hidroķīmiskie, gan hidrobioloģiskie parametri.

 • Atpūtnieki posta Latvijas dabu (5)

  Dana Albrehta, LNT "Ziņas", 15.07.2006.

 • Aizsargājamie biotopi Latvijas ezeros

  Referāta prezentācija Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā seminārā "Ezeru biotopi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās".

 • Klaucānu - Priekulānu Dap

  Ir apstiprināts dabas lieguma "Klaucānu un Priekulānu ezeri" dabas aizsardzības plāns.

 • Grozījumi aizsargājamo biotopu sarakstā

  MK pieņemti grozījumi aizsargājamo biotopu sarakstā. Grozījumos attiecībā uz stāvošu saldūdeņu biotopiem ir izdarīti būtiski papildinājumi un precizējumi.

 • Ummja juridisko aizsardzību samazinās?

  MK iesniegts projekts 212.noteikumu "Par dabas liegumiem" grozījumiem. Tas paredz grozīt dabas lieguma "Ummis" statusu no "dabas liegums"uz "Piejūras parka dabas lieguma zona".

 • Dap ezeriem ieteikumi

  "Latvijas ezeri" ir norūpējušies par Dap izstrādāšanā nepietiekami un nekvalitatīvi veiktajiem ezeru pētījumiem un novērtēšanu. Tā rezultātā tiek nepietiekami izstrādāti apsaimniekošanas pasākumi. Individuālajos noteikumos paredzētās prasības ir nepietiekamas, un slikti pamatotas.

 • Ungura ezera situācija (1)

  "Latvijas ezeri" 2004-2005.g. izpētīja Ungura ezera stāvokli un antropogēnās ietekmes. Situācija ir bēdīga.

Rādām 1-12 no 17
« Iepriekšējā 1 2 Nākamā »
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas