Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

return to the blog entry
 • Jānis

  1.Likums paredz izveidot četras baseimu apgabalu pārvaldes, bet joprojām tai pašai vienai izveidotajai (it kā kopīgai, kāda likumā nemaz nav paredzēta) nav atrasts vadītājs, un arī ar darbinieku sameklēšanu iet stipri vāji.

  Sent 19 years, 5 months ago.

 • Jānis

  Direktīvā teikts : "(13) Kopienai raksturīgi atšķirīgi apstākļi un vajadzības, tāpēc arī risinājumiem jābūt dažādiem un specifiskiem. Šī daudzveidība jāņem vērā plānojot un īstenojot pasākumus..." . Likumā nekādi Latvijas specifiskie apstākļi, piemēram, augstas kvalitātes ūdeņu esamība un apdraudētība, nav ņemti vērā.

  Sent 19 years, 5 months ago.

 • Jānis

  Ūdens apsaimniekošanas likuma 14.pantā teikts "2) virszemes ūdensobjekta kvalitātes pasliktināšanos no augstas uz labu neizdodas novērst jaunu saimniecisko darbību uzsākšanas dēļ.", kas praktiski legalizē jebkuru augstas kvalitātes ūdeņu piesārņošanu, un bez papildus nosacījumiem. Punkts ir krasā pretrunā gan ar Struktūrdirektīvas burtu, gan garu.

  Sent 19 years, 5 months ago.

Add your comment:


 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas