Grozījumi aizsargājamo biotopu sarakstā

MK pieņemti grozījumi aizsargājamo biotopu sarakstā. Grozījumos attiecībā uz stāvošu saldūdeņu biotopiem ir izdarīti būtiski papildinājumi un precizējumi.

Jau ilgāku laiku tika izstrādāti grozījumi MK 05.12.2000 noteikumos nr. 421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu".  Grozījumu galvenais mērķis ir Sugu un biotopu direktīvas prasību transponēšana. Transponēšana šai gadījumā nav direktīvas tulkošana (kā tas pārāk bieži notiek) , reizē ar direktīvas prasību pielietošanu daudzi formulējumi tiek precizēti un lokalizēti.

Noteikumi pieņemti MK sēdē 25.01.2005.  No ezeru viedokļa galvenās izmaiņas ir: tā kā ezera ūdens stāvoklis ir galvenais noteicošais faktors stāvošu saldūdeņu aizsargājamo augu/biotopu eksistencei, par aizsargājamu biotopu vairumā gadījumu tagad tiek atzīts viss attiecīgais ezers, nevis tikai vietas, kurās ir aizsargājamo augu audzes. Tai pašā laikā jāpievērš uzmanību, ka aizsargājams biotops raksturojams ar audzēm, nevis atsevišķiem augiem. Savukārt granšaina vai smilšaina grunts atsevišķās vietās (piemēram, peldvietās) netiek uzskatīta par aizsargājamu biotopu. 

 

 

 

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas