Skābekļa datu izmantošana ezeru trofijas pakāpes noteikšanai

Skābekļa dati ir neaizvietojami stratificēto ezeru ekoloģiskā stāvokļa izvērtēšanā, it īpaši trofijas pakāpes noteikšanā. Skābekļa mērījumi tikai ūdens virskārtā nav informatīvi un nav izmantojami ezeru raksturošanai. Skābekli ir jāmēra visā ūdens slānī - katrā dziļuma horizonta metrā.

Pievienotie teksti:

 • LU 64.zinātniskās konferences referāta tēzes (301.-303.lpp.);
 • referāta prezentācija (06.02.2006., Latvijas ūdeņu vides pētījumu un aizsardzības sekcijā)

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas