Ķiruma ezers

return to the lake
 • CART

  Gribu oponeetpar sso tekstu: "No ZA un ZR nosusinātās aramzemes novadgrāvji ieplūst ezerā ar tajos esošo mēslojumu." Sso uudeni vedu paarbaudiit uz laboratoriju (1996 gads), tas tika atziits par dzeramu. Uudens kvalitaates uzlabossanaas drossi vien saistiita ar padomju laika kolhoza aktiivaas lauksaimnieciskaas darbiibas izbeigssanos.

  16.05.2003 - 14:57

 • Vita

  Lasot informāciju par ezeru, jāpievērš uzmanību datumam, kurš pievienots pie katra ieraksta. Tas norāda, kad informācija iegūta. Biogēnu ieplūde no aramzemēm neizbeidzas uzreiz ar lauksaimnieciskās darbības pārtraukšanu, bet turpinās vēl kādus 3-5 gadus. Ezerā ieplūstošā ūdens ekoloģiskai kvalitātei un dzeramā ūdens kvalitātei ir principiāli atšķirīgas prasības. Dzeramajam ūdenim ir stingras mikrobioloģiskās prasības. Savukārt pieļaujamais nitrātu daudzums dzeramajā ūdenī ir par kārtu augstāks par ezeram nekaitīgu līmeni. Galvenais ezeru eitrofikāciju sekmējošais faktors – fosfāti - dzeramajā ūdenī vispār netiek normēti. No ieplūstošā ūdens analīzes pēc dzeramā ūdens prasībām nav iespējams spriest par tā nekaitīgumu ezeram.

  17.05.2003 - 12:32

 • copman

  zivju resursus šinī ezerā strauji samazinājusi nelegālā zveja ar tīkliem. esmu bijis tur spiningot - daudz tīklu, līdaciņas maziņas. varbūt man nepaveicās ar copi, bet tīklus tur liek uz nebēdu.

  10.09.2003 - 16:53

 • Taalis

  Krenim beidzamos 5-10 gados vērojama ļoti strauja aizaugšana gan ezera virsmas, gan arī grunts.Ziemas laikā šī zaļā masa sadalās un pūšanas procesā tiek iznīcināts skābeklis. Zivju smakšana vērojama katru otro gadu.Sevišķi jūtīgas skābekļa trūkumu ūdenī ir pieaugušās zivis.Uz zivju resursu uzlabošanos nevar cerēt bez normālas ezera apsaimniekošanas kāda tā bija vērojama agrāk, kad darbojās slūžas, kas attiecīgā periodā regulēja nepieciešamo ūdens daudzumu ezerā.Tagad, diemžēl, šo ezeru var uzskatīt par daļeji mirušu.

  12.11.2004 - 15:08

 • Ilmārs

  Raksta gan visādas glupības. Ezers ir ar tīru ūdeni, zivis ir gan lielas, gan mazas. Lai noķertu zivi vajag mazliet pacietības. Uzskatu,ka ezers kā jau ezers.

  14.07.2008 - 16:02

Add your comments:


 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas