Ķiruma ezers

Ezers atrodas Valmieras rajonā, Vecates pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.0 metri, bet maksimālais dziļums - 2.1 metri.

Šeit mīt akmeņgrauzis, asaris, ausleja, deviņadatu stagars, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, pīkste, rauda, rudulis, vēdzele, zutis, ķīsis, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 149 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
32
dibens
6
krasts
5
apkārtne
4
sateces baseins
7
nozīmīgi objekti
4
atpūtas iespējas
6
makrofīti
2
zivis
41
putni
1
apdraudējumi
5

Pievienot komentārus: