Ruņģu ezers

Ezers atrodas Valkas rajonā, Launkalnes pagasts administratīvajā teritorijā. Maksimālais dziļums ir 2.1 metri.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 30 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
11
dibens
1
sateces baseins
3
ķīmija
3
apdraudējumi
2

Pievienot komentārus: