Lielberķenes dzirnavezers

Ezers atrodas Jelgavas rajonā, Vilces pagasts administratīvajā teritorijā. Maksimālais dziļums ir 8.0 metri.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 2 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
13
krasts
3
apkārtne
3
sateces baseins
4
nozīmīgi objekti
4
atpūtas iespējas
1
apdraudējumi
1

Pievienot komentārus: