Ezers atrodas Valkas rajonā, Valkas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.7 metri, bet maksimālais dziļums - 3.4 metri.

Šeit mīt akmeņgrauzis, asaris, karūsa, līdaka, līnis, pīkste, rauda, plaudis, zutis, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 79 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
26
dibens
3
krasts
5
apkārtne
4
sateces baseins
7
nozīmīgi objekti
13
atpūtas iespējas
6
makrofīti
2
zivis
12
apdraudējumi
2

Pievienot komentārus: