Šķirstiņu ezers

Ezers atrodas Daugavpils rajonā, Medumu pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 3.7 metri, bet maksimālais dziļums - 7.0 metri.

Šeit mīt asaris, rauda, līdaka, karūsa, kā arī karpa.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 66 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
18
dibens
5
krasts
2
apkārtne
4
sateces baseins
4
nozīmīgi objekti
2
atpūtas iespējas
2
ķīmija
2
makrofīti
1
zivis
19
apdraudējumi
6

Pievienot komentārus: