Ezers atrodas Tukuma rajonā, Lapmežciema pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.6 metri, bet maksimālais dziļums - 1.8 metri. Ezeram ir vairākas (14 gab.) salas.

Šeit mīt sudrabkarūsa, vēdzele, akmeņgrauzis, asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, trīsadatu stagars, vīķe, ālants, karpa, sapals, zutis, ausleja, ķīsis, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 268 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
44
salas
26
dibens
5
krasts
8
apkārtne
9
sateces baseins
14
nozīmīgi objekti
12
atpūtas iespējas
24
ķīmija
1
makrofīti
12
zivis
66
putni
2

Pievienot komentārus: