Ismeru - Žogotu ezers

Ezers atrodas Rēzeknes rajonā, Čornajas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.2 metri, bet maksimālais dziļums - 4.6 metri.

Šeit mīt plaudis, zutis, karpa, asaris, karūsa, līdaka, līnis, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 133 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
24
salas
4
dibens
6
krasts
25
apkārtne
12
sateces baseins
4
nozīmīgi objekti
6
atpūtas iespējas
3
ķīmija
2
makrofīti
15
zivis
9
putni
1
apdraudējumi
4

Pievienot komentārus: