Dūnākļa ezers

Ezers atrodas Ludzas rajonā, Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.2 metri, bet maksimālais dziļums - 3.7 metri.

Šeit mīt karpa, zutis, rudulis, līnis, plaudis, asaris, līdaka, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 73 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
20
salas
5
dibens
3
krasts
6
apkārtne
6
sateces baseins
4
ķīmija
2
makrofīti
4
zivis
17
fitoplanktons
1
apdraudējumi
14

Pievienot komentārus: