Būšnieku ezers

Ezers atrodas Ventspils rajonā, Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 1.2 metri, bet maksimālais dziļums - 2.8 metri.

Šeit mīt asaris, karpa, karūsa, līdaka, līnis, rauda, rudulis, vēdzele, kā arī zutis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 506 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
21
dibens
3
krasts
12
apkārtne
9
sateces baseins
12
nozīmīgi objekti
2
atpūtas iespējas
17
ķīmija
3
makrofīti
4
zivis
9
putni
2
fitoplanktons
1
apdraudējumi
6

Pievienot komentārus: