Bīriņu ezers

return to the lake
 • es

  a kautkas keras???

  01.06.2009 - 16:09

 • iedzīvotāji

  lūdzu ievērot Tauvas joslas likumu, gar ezeru - pārvietojaties, bet uzturēšanās tauvas joslā/zvejošana/utt. bez īpašnieka atļaujas ir aizliegta!!!

  19.04.2020 - 15:11

 • Jānis

  Zvejniecības likuma 1.p. 7.p.: "tauvas josla — sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem". Nekādus ierobežojumus kājāmgājējiem, piem., uzturēties tauvas joslā, likums nenosaka. 9.p.6.d.1.p.: "6) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta: 1) kājāmgājējiem". Cita starpā, zeme zem Bīriņu ezera ir pašvaldības īpašums, tāpēc ir interesanta situācija ar zveju - zvejas tiesības ir krastu īpašniekiem, bet zeme zem ezera - pašvaldības.

  22.04.2020 - 22:56

 • iedzīvotāji

  jūs, Jāni, kaut ko neesat sapratuši, jā pārvietošanās ir atļauta, iet runa par uzturēšanos (sauļošanās, zvejošana,atpūta, utt) ir atļauta tikai ar krasta zemes īpašnieka atļauju, punkts.

  06.06.2020 - 13:22

 • iedzīvotāji

  Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta laivu un kuģu piestāšana, to izkraušana un pagaidu uzglabāšana, laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības; ūdenstūristu apmetņu ierīkošana. Šīs darbības drīkst veikt, ievērojot vides aizsardzības normas, bet pie valsts robežas ūdenstilpēm – arī valsts robežas režīma prasības.

  06.06.2020 - 13:27

Add your comments:


 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas