Baltais ezers

Ezers atrodas Rēzeknes rajonā, Pušas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 3.2 metri, bet maksimālais dziļums - 7.5 metri.

Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 41 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
12
dibens
1
krasts
4
apkārtne
3
sateces baseins
5
atpūtas iespējas
1
ķīmija
1
makrofīti
1
zivis
8

Pievienot komentārus: