Alūksnes ezers

Ezers atrodas Alūksnes rajonā, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 7.1 metri, bet maksimālais dziļums - 20.0 metri. Ezeram ir vairākas (4 gab.) salas.

Šeit mīt zutis, karpa, plicis, vēdzele, zandarts, asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, rauda, repsis, rudulis, sīga, vīķe, ķīsis, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 276 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
25
salas
25
dibens
5
krasts
13
apkārtne
11
sateces baseins
10
nozīmīgi objekti
30
atpūtas iespējas
27
ķīmija
1
makrofīti
5
zivis
20
apdraudējumi
36

Pievienot komentārus: