Ezers atrodas Cēsu rajonā, Vecpiebalgas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 3.3 metri, bet maksimālais dziļums - 7.0 metri. Ezeram ir vairākas (2 gab.) salas.

Šeit mīt sīga, līdaka, plaudis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, ālants, vīķe, asaris, ķīsis, zutis, plicis, sudrabkarūsa, ausleja, grundulis, zandarts, akmeņgrauzis, vēdzele, karpa, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 138 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
29
salas
22
dibens
25
krasts
104
apkārtne
22
sateces baseins
39
nozīmīgi objekti
7
atpūtas iespējas
49
makrofīti
34
zivis
83
putni
1
fitoplanktons
1
bentoss
3
apdraudējumi
16

Pievienot komentārus: