ezera apsaimniekošana

 • aijazis

  kādi ir noteikumi ezera apsaimniekošanā? vai var apsaimniekot daļu, kas pieguļ pie zemes? ar ko tas viss ir jāsaskaņo?

  14.07.2005 - 11:32

 • aijazis

  un vēl. vai vispār iz vajadzīga saskaņošana? varbūt var ierīkot steķīti un piemēram laivu nomu tāpat? cik tālu iet manas kā pieguļošās zemes īpašnieka tiesības un pienākumi?

  14.07.2005 - 11:49

 • Jānis

  Ir noteikumi ūdenstilpju un to krastu tīrīšanai. Ir noteikumi īpaši aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzībai. Ir noteikumi par piesārņojumu un tehniskajiem noteikumiem, un būtiskākos gadījumos par ietekmes uz vidi novērtējumu. Gatavojas noteikumi par apsaimniekošanu vai vismaz par apsaimniekošanas noteikumiem. Bet pats galvenais ir krasta/ezera īpašnieka ilglaicīgās ekonomiskās intereses. Katrs pats ir visieinteresētāks, lai ezera stāvoklis nepasliktinātos, un līdz ar to īpašums nezaudētu vērtību. Protams, lielākā uzmanība jāpievērš problēmām, kas var radīt NEATGRIEZENISKAS sekas - parasti tās ir notekūdeņi (arī attīrīti), kapitālā apbūve, līmeņa izmaiņas.

  14.07.2005 - 18:00

 • Jānis

  Klasisks piemērs ir Sirdsezers. Pie mājas ezers - paši laiž iekšā kanalizāciju = paši savos mēslos peldas un paši savu ezeru aizaudzē.

  14.07.2005 - 19:07

 • aijazis

  kanalizācija iekšā. drīzāk jāpapēta kaimiņu cūku ferma. Bet jautājums - kādi normatīvie akti regulē manus, kā pieguļošās zemes īpašniekam, pienākumus un tiesības?

  15.07.2005 - 09:17

 • Jānis

  Likumu ir daudz, un to sistēma sarežģīta. Jēga uzskaitīt normatīvos aktus ir konkrētā gadījumā. Šādos jautājumos obligāti jānorāda ezeru, un jācenšas plašāk aprakstīt situāciju un ieplānoto darbību. Piemēram, laivu piestātnes būvei Aijažu ezerā jāņem vērā Aizsargjoslu likumu, Zvejniecības likumu (tauvas josla), Sugu un biotopu likumu. Vajadzīgi Valsts vides dienesta (RVP) izdotie tehniskie noteikumi, līdzīgi, kā, piemēram, garāžas būvei.

  15.07.2005 - 09:56

 • aijazis

  arī steķīša ierīkošanai? Vita vienā diskusijā Babītes ezerā ieteica to uzbūvēt tāpat....

  15.07.2005 - 10:19

 • aijazis

  P.S. atvainojos, kanalizācija (mana) ezerā iekšā netek :)

  15.07.2005 - 10:21

 • Jānis

  Pie Babītes ezera par laipu rakstīju es. Tur bija runa par laipu no koka bluķiem un dēļiem - makšķerēšanai, vienai sezonai. Laivu piestātnei, it īpaši publiskai, tāda nederēs, vajadzēs būvēt ko kapitālāku. Princips - jo ilglaicīgāka ietekme, jo stingrākas prasības. Par kanalizāciju - ezeram vienalga, kanalizācija paša vai kaimiņa.

  15.07.2005 - 12:22

 • aijazis

  man tā doma tāda ir - laipu no koka, varbūt ar peldošu pontonu (mucas no polietilēna, tīras, konstrukcija no koka) platformu galā, ko pa ziemu izvilkt krastā. laivu piestātne ir saglabājusies vecā, no padomju laikiem.

  15.07.2005 - 12:36

 • Jānis

  Prasības, kam nepieciešami tehniskie noteikumi, ir 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91. Tieši laipu būvēšana tur (1.pielikumā) nav iekšā. Ja laipa būtu paša vajadzībām, neko saskaņot nevajadzētu. Ja gribat darboties ar laivu iznomēšanu, tad, manuprāt, atbilst punkts "10.2. atpūtas vietu un tūristu mītņu ierīkošana un būvniecība ārpus apdzīvotām teritorijām". Tur nav konkretizēts, kādas atpūtas vietas, un vai uz sauszemes vai ūdenī. Manuprāt, darbību jāpiesaka Reģionālajā vides pārvaldē minētajos MK noteikumos paredzētajā kārtībā.

  15.07.2005 - 13:45

 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas