Ummja juridisko aizsardzību samazinās?

MK iesniegts projekts 212.noteikumu "Par dabas liegumiem" grozījumiem. Tas paredz grozīt dabas lieguma "Ummis" statusu no "dabas liegums"uz "Piejūras parka dabas lieguma zona".

Vides ministrija iesniegusi MK Piejūras dabas parka individuālo noteikumu projektu. Individuālie noteikumi pamatā sastāv no vispirms atceltām, pēc tam pārrakstītām 415.noteikumu prasībām. Konkrēti ezeru aizsardzībai ir tikai viens punkts, tas pats bez reālas nozīmes: "Aizliegts ...nodarboties ar zemūdens medībām Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Umma ezerā". Varētu padomāt, ka tieši zemūdens medības ir galvenais ezeru apdraudējums :) . Tā kā projektā nav norādīts, kādu sugu un biotopu izveidošanai noteiktas liegumu zonas, un nav specifisku aprobežojumu, Ummja ezera statusa izmaiņa no "atsevišķa" dabas lieguma uz vienu no 13 Piejūras dabas parka dabas liegumu zonām samazinās ezera juridisko aizsardzību.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas