Vai jebkurš ezers ir dabiski eitrofs?

return to the blog entry
 • Lelde Eņģele

  Līdz šim gan nekas nav traucējis noteikt diferencētu aizsardzības pakāpi dažādas kvalitātes eitrofajiem ezeriem atkarībā no to tīrības, retumaun jutības. Vēljoprojām uzskatu, ka jebkuram ezeram nepieciešama elementāra aizsardzība - aizliegums piesārņot, aizliegums nosusināt, aizliegums apbūvēt krastus, tāpēc arī "plašā interpretācija" noder šiem nolūkiem. Kā Lavijas ĪA biotopu var definēt vāji eitrofos ezerus. Līdz šim nezinu nevienu konkrētu gadījumu, kad kāda ezera aizsardzībai ir traucējusi 3150 plašā interpretācija.

  Sent 15 years, 10 months ago.

 • Lelde Eņģele

  Starp citu, Hydrocharition augu sabiedrības no Direktīvas ofic. tulk. piedāvātā nosaukuma, ko jūs tik kaismīgi tiesiski aizstāvat, daudz raksturīgākas ir vecupēm, nevis vāji eitrofajiem ezeriem.

  Sent 15 years, 10 months ago.

 • Jānis

  Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi ir notekti MK noteikumos. Direktīvas attiecas uz valstīm, nevis personām, tāpēc tādi "ES biotopi Latvijā" konkrētos objektos vispār neeksistē. ES biotopus jāskata, pārbaudot direktīvas izpildi, un, galvenais, uzlabojot transponēšanu. Kam jāizmanto oficiālos, nevis pašizdomātus, nosaukumus. Mēģinājums direktīvas mērķu realizēšanas MK noteikumos vietā "transponēt" direktīvas biotopu nosaukumu tulkojumus rada nevis efektu, bet defektu.

  Sent 15 years, 10 months ago.

 • Lelde

  Laikam mēs domājam katrs savā dimensijā.

  Sent 15 years, 10 months ago.

 • Lelde

  un tomēr es gribētu zināt vienu KONKRĒTU piemēru, kam ir traucējusi 3150 pašreizējā intrepretācija

  Sent 15 years, 10 months ago.

 • Jānis

  Plaša aizsargājamā biotopa interpretācija rada zemu aizsardzības selektivitāti. Deklarējot, ka sargā visu, īstenībā nesargā neko. Vispārējās vides aizsardzības prasības un speciāli pasākumi īpaši aizsargājamo objektu sevišķai aizsardzībai - tās ir dažādas lietas, ko nevajag jaukt kopā. Dēļ nepietiekami selektīvas aizsardzības mums Pītelis ir dabas liegumā, Svātavas - vispār nakādā ĪADT.

  Sent 15 years, 10 months ago.

 • Jānis

  Par dimensijām. Vispārējā ezeru aizsardzība ir kanalizācijas pludināšanas pārtraukšana Lielajā Ludzas un Dagdas ezeros. Speciālā īpašo objektu aizsardzība - peldēšanās aizliegums Ummī un Čertokā. Abos gadījumi ir svarīgi, bet atšķirīgi. Pirmajam gadījumam nav nekāda sakara ar biotopiem.

  Sent 15 years, 10 months ago.

Add your comment:


 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas