VVD nepareizi interpretē mērījumus Māras dīķī

Norma ir pārsniegta nevis 2-8, bet gan apmēram 85 reizes.

Valsts Vides dienesta 05.07.2011 publicētajā informācijā norādīts, ka Māras dīķī pie Mārupītes ietekas izmērīts ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) = 1700 mg/l. Tas izskatās atbilstoši redzamajam uz vietas, kaut gan skaitlis ir tiešām liels. Bet - interpretējot mērījums tiek nepareizi salīdzināts ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī 5.pielikuma 4.tabulu, kurā informatīvi norādīti tipisku neattīrītu sadzīves notekūdeņu parametri. Rezultātā tiek iegūts gan sabiedrību nomierinošs, tomēr nepatiess rezultāts (citāts): "pārsniegums svārstās no 2-8 reizēm".

Lai reāli novērtētu virszemes ūdensobjekta (Māras dīķa) stāvokli, mērījuma rezultātu jāsalīdzina ar 12.03.2002. MK noteikumos Nr.118 Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti virszemes ūdeņiem noteikto robežvērtību. Šī robežvērtība ir - prioritārajiem zivju ūdeņiem - 4 mg/l BSP5 karpu ūdeņiem (mērķlielums, 3.pielikums). Tā kā karpu ūdeņiem noteikts nevis ĶSP, bet līdzīgs rādītājs - BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš 5 dienu laikā), tad atbilstoši 34.noteikumu 5.pielikuma 1.tabulas paskaidrojošajā tekstā norādītajam pieļāvumam, varam aptuveni pārrēķināt 4 mg/l BSP5 uz ĶSP - iegūstam aptuveni 20mg/l ĶSP. Cita starpā, oficiāli noteiktu normu VISIEM virszemes ūdeņiem Latvijā nav, tāpēc interpretācijai nākas salīdzināt ar prioritāro zivju ūdeņu parametriem, kuri juridiski attiecas tikai uz speciālā sarakstā noteiktiem ūdensobjektiem.

Tātad mērījums ir 1700 mg/l, bet norma ~20 mg/l. Norma pārsniegta apmēram 85 reizes. Sekas ir redzamas datubāzē pie Māras dīķa, slānī "apdraudējumi".

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas