Recently updated lakes

Id Name Code
1 Bolderājas karjera ūdenskrātuve (Rīgā, Bolderājā)
2 Spruktu ūdenskrātuve 42030
3 Bābelītis 41342
4 Linezers (Rīgā) 41341
5 Vangažu ezers
6 Aukas ezers (Madonas rajona Murmastienes pagastā) 42317
7 Silezers (Inčukalna novada Inčukalna pagastā)
8 Vangažu dzirnavezers (Rīgas rajona Vangažu pilsētā)
9 Vēžezers 37210
10 Velnēna ezers (Rēzeknes rajona Vērēmu pagastā)
11 Sudrabezers 41332
12 Māras dīķis (Rīgā) 41205
13 Ružu ezers (Dobeles rajona Īles pagastā) 38138
14 Madonas karjera lielā ūdenskrātuve 42371
15 Riebiņu ezers (Cēsu rajona Straupes pagastā) 52666
16 Līču dzirnavezers (Jēkabpils rajona Vīpes pagastā)
17 Salas ezers (Limbažu rajona Lēdurgas pagastā) 53064
18 Ķirezers 53069
19 Aumeisteru dīķis 52315
20 Bezdibens (Valkas rajona Grundzāles pagastā) 52316
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas