Recently updated lakes

Id Name Code
1 Vējupe (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 52713
2 Duņieris 38295
3 Mazais Baltezers 41333
4 Mazuikas ezers 53070
5 Niperovas ezers 42045
6 Lilastes ezers 53073
7 Dūņezers (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 53072
8 Lielais Baltezers 41340
9 Kadagas ezers 52714
10 Tiskādu ezers 42182
11 Vaboles ezers (Daugavpils rajona Vaboles pagastā) 43336
12 Asmaņa ezers (Cēsu rajona Dzērbenes pagastā)
13 Ummis 52732
14 Velnezers (Rīgā) 41208
15 Dambjapurva ezers (Rīgā) 41207
16 Bābelītis 41342
17 Grašu dzirnavezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā)
18 Grāvmelderu dzirnavezers (Rīgas rajona Sējas pagastā)
19 Aunīškalna ezers 53063
20 Mazsālijas dzirnavezers (Kuldīgas rajona Snēpeles pagastā)
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas