Recently updated lakes

Id Name Code
1 Lielais Baltezers 41340
2 Marinovas ezers (Jēkabpils rajona Dunavas pagastā) 43387
3 Vējupe (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 52713
4 Duņieris 38295
5 Mazais Baltezers 41333
6 Mazuikas ezers 53070
7 Niperovas ezers 42045
8 Lilastes ezers 53073
9 Dūņezers (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 53072
10 Kadagas ezers 52714
11 Tiskādu ezers 42182
12 Vaboles ezers (Daugavpils rajona Vaboles pagastā) 43336
13 Asmaņa ezers (Cēsu rajona Dzērbenes pagastā)
14 Ummis 52732
15 Velnezers (Rīgā) 41208
16 Dambjapurva ezers (Rīgā) 41207
17 Bābelītis 41342
18 Grašu dzirnavezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā)
19 Grāvmelderu dzirnavezers (Rīgas rajona Sējas pagastā)
20 Aunīškalna ezers 53063
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas