Recently updated lakes

Id Name Code
1 Lilastes ezers 53073
2 Dūņezers (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 53072
3 Bīsņu ezers
4 Plakaņu ezers 41156
5 Lielais Kangaru ezers 41302
6 Kāla ezers 42480
7 Dēlītis 42481
8 Tūjas ezers 42276
9 Indzeris 42280
10 Bezdibens (Alūksnes rajona Apes LT)
11 Raipala ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52200
12 Lielais Paiķu ezers 52198
13 Maskaļu ezers 52231
14 Ilgāja ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52256
15 Ievas ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52204
16 Tellītis (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā)
17 Bezdibeņa ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā)
18 Palpieris (Alūksnes rajona Jaunlaicenes un Veclaicenes pag.) 52254
19 Trumulītis
20 Pilskalna ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52201
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas