Latest images

Id Name Code
1 Saltupu dīķi (Smiltenes novada Launkalnes pagastā)
2 Lilastes ezers 53073
3 Vējupe (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 52713
4 Kadagas ezers 52714
5 Dūņezers (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 53072
6 Lielais Kangaru ezers 41302
7 Kāla ezers 42480
8 Dēlītis 42481
9 Bezdibens (Alūksnes rajona Apes LT)
10 Raipala ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52200
11 Lielais Paiķu ezers 52198
12 Maskaļu ezers 52231
13 Ilgāja ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52256
14 Ievas ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52204
15 Tellītis (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā)
16 Bezdibeņa ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā)
17 Palpieris (Alūksnes rajona Jaunlaicenes un Veclaicenes pag.) 52254
18 Trumulītis
19 Pilskalna ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52201
20 Klotiņu ezers 52255
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas