Latest images

Id Name Code
1 Lilastes ezers 53073
2 Dūņezers (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 53072
3 Lielais Kangaru ezers 41302
4 Kāla ezers 42480
5 Dēlītis 42481
6 Bezdibens (Alūksnes rajona Apes LT)
7 Raipala ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52200
8 Lielais Paiķu ezers 52198
9 Maskaļu ezers 52231
10 Ilgāja ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52256
11 Ievas ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52204
12 Tellītis (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā)
13 Bezdibeņa ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā)
14 Palpieris (Alūksnes rajona Jaunlaicenes un Veclaicenes pag.) 52254
15 Trumulītis
16 Pilskalna ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) 52201
17 Klotiņu ezers 52255
18 Koruļu ezers 52202
19 Voiku ezers 52236
20 Smilšāja ezers 52257
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas