Rāznas ezers

Ezers atrodas Rēzeknes rajonā, Kaunatas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 7.0 metri, bet maksimālais dziļums - 17.0 metri. Ezeram ir vairākas (10 gab.) salas.

Šeit mīt rauda, asaris, līdaka, repsis, ālants, plicis, ķīsis, vīķe, plaudis, rudulis, vēdzele, sīga, zutis, līnis, karūsa, karpa, zandarts, ezera salaka (sniedze), sudrabkarūsa, akmeņgrauzis, grundulis, pīkste, ausleja, platgalve, trīsadatu stagars, deviņadatu stagars, pelede, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 244 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
50
salas
49
dibens
10
krasts
43
apkārtne
24
sateces baseins
9
nozīmīgi objekti
17
atpūtas iespējas
15
makrofīti
35
zivis
49
putni
1
apdraudējumi
20

Pievienot komentārus: