Latest comments

Id Name Code
1 Lielais Jūgezers 41335
2 Veterns Z-00002
3 Ušurs 42308
4 Mālpils dzirnavezers (Rīgas rajona Mālpils pagastā)
5 Beberbeķu dzirnavezers 38320
6 Čortoks 43513
7 Indrs (Krāslavas rajona Skaistas pagastā) 43149
8 Alūksnes ezers 42261
9 Felicianovas ūdenskrātuve (Ludzas rajona Ciblas pagastā)
10 Mazais Zurzu ezers 68116
11 Šķaunes ezers 68011
12 Dūņezers (Rīgas rajona Ādažu pagastā) 53072
13 Kurjanovas ezers 68048
14 Aunejas ezers 68094
15 Ancovas ezers 42032
16 Vāveres ezers 38087
17 Franopoles ezers 68160
18 Istalsnas ezers 68152
19 Līdūkšņas ezers 68110
20 Lauderu ezers 68034
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas