Parka ūdenskrātuve

Ezers atrodas Valmieras rajonā, Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 7 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
13
dibens
2
krasts
1
apkārtne
3
sateces baseins
3
nozīmīgi objekti
5
apdraudējumi
4

Pievienot komentārus: