Valguma ezers

Ezers atrodas Tukuma rajonā, Smārdes pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 10.4 metri, bet maksimālais dziļums - 27.0 metri.

Šeit mīt līdaka, plaudis, rauda, rudulis, līnis, ālants, vīķe, ausleja, asaris, ķīsis, plicis, sapals, zandarts, vēdzele, salate, karpa, zutis, sams, akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, karūsa, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 137 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
22
dibens
1
krasts
4
apkārtne
7
sateces baseins
7
nozīmīgi objekti
5
atpūtas iespējas
4
makrofīti
3
zivis
33

Pievienot komentārus: