Liepājas ezers

Ezers atrodas Liepājas rajonā, Otaņķu pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.0 metri, bet maksimālais dziļums - 3.0 metri. Ezeram ir vairākas (15 gab.) salas.

Šeit mīt līdaka, plicis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, asaris, vēdzele, zutis, plaudis, ālants, vīķe, sīga, vimba, karpa, zandarts, jūras salaka, sudrabkarūsa, ausleja, spidiļķis, akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 218 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
31
salas
15
dibens
6
krasts
8
apkārtne
17
sateces baseins
23
nozīmīgi objekti
18
atpūtas iespējas
15
makrofīti
8
zivis
62
putni
4
apdraudējumi
24

Pievienot komentārus: