Cieceres ezers

Ezers atrodas Saldus rajonā, Novadnieku pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 7.2 metri, bet maksimālais dziļums - 22.0 metri.

Šeit mīt vēdzele, zutis, ālants, sapals, asaris, karpa, plaudis, rauda, zandarts, līdaka, kā arī ķīsis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 289 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
24
salas
8
dibens
4
krasts
7
apkārtne
7
sateces baseins
13
nozīmīgi objekti
3
atpūtas iespējas
3
makrofīti
3
zivis
11
fitoplanktons
1
bentoss
3
apdraudējumi
6

Pievienot komentārus: