Vilkmuižas ezers

Ezers atrodas Talsu rajonā, Talsu pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 5.6 metri, bet maksimālais dziļums - 13.0 metri.

Šeit mīt karūsa, līnis, asaris, rauda, rudulis, kā arī līdaka.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 31 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
16
dibens
2
krasts
7
apkārtne
6
sateces baseins
5
nozīmīgi objekti
9
atpūtas iespējas
2
ķīmija
1
makrofīti
1
zivis
6
apdraudējumi
3

Pievienot komentārus: