Kurjanovas ezera dabas aizsardzības plāns

12.versija iesniegta DAP 25.09.2006.

Beigusies  VAS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības pasūtītā dabas parka “Kurjanovas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde.

Izstrādes nobeiguma gaita: Dap izdrukātā versija pēc uzraudzības grupas pēdējās izskatīšanas iesniegta DAP 20.12.2005 Ē.Klīvam. 21.02.2006 saņemts Dap izdrukātās versijas nepilnību saraksts, kuras izskatītas un iespēju robežās novērstas, un koriģētā izdrukātā Dap versija 14.03.2006 iesniegta DAP iesniegšanai VIDM.

Izstrādātāji pateicas visiem uzraudzības grupas dalībniekiem par līdzdalību dabas aizsardzības plāna izstrādāšanā.

Papildus pateicība Gundegai Freimanei no DAP, par rūpīgu jau gandrīz gatavā produkta  izvērtēšanu.

10.versijai ieteikts viens papildinājums - norādīts, ka 415.noteikumi reglamentē kustību pa meža un lauksaimniecības zemēm, bet neaizliedz ar automašīnu iebraukt ezerā. Tiek ieteikts aizliegt pārvietoties pa ezeru ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, ja tas nav saistīts ar apsaimniekošanu vai aizsardzību.

Līdz ar to 10.versijas (28.02.2006) apspriešana tiek uzskatīta par pabeigtu, un Kurjanovas ezera  Dap 11.versija (ar vienu ieteikto papildinājumu 10.versijai) tiek iesniegta DAP iesniegšanai VIDM.

Savukārt 12.versija sagatavota pēc ilgstošas sarakstes ar DAP, VPVB, un gala rezultātā VIDM vēstules saņemšanas. 12.versijā ir redakcionālas izmaiņas.

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas