Rāznas ezers

Ezers atrodas Rēzeknes rajonā, Kaunatas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 7.0 metri, bet maksimālais dziļums - 17.0 metri. Ezeram ir vairākas (10 gab.) salas.

Šeit mīt pelede, deviņadatu stagars, trīsadatu stagars, platgalve, ausleja, pīkste, grundulis, akmeņgrauzis, sudrabkarūsa, ezera salaka (sniedze), sīga, repsis, zutis, vēdzele, ķīsis, asaris, zandarts, vīķe, ālants, karpa, karūsa, līnis, rudulis, rauda, plaudis, līdaka, plicis, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 244 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
50
salas
49
dibens
12
krasts
48
apkārtne
24
sateces baseins
13
nozīmīgi objekti
17
atpūtas iespējas
17
makrofīti
35
zivis
49
putni
1
apdraudējumi
20

Pievienot komentārus: