Informācijas lietošanas noteikumi

return to the blog entry
 • DIAVOLO

  Jocīgi, ka daudziem ezeriem pat pie vienkārša apraksta netikt. Kā es varu zināt kādu informāciju varu sniegt Jums, kā es varu palīdzēt pilnveidot Jūsu mājas lapu? Protams, es tikai privātpersona, bet es gribu piedalīties procesā Es palīdzu Jums, Jūs - Man!

  Sent 14 years, 2 months ago.

 • Jānis

  Ezeru īsie apraksti tiek gatavoti automātiski, pie tiem tiek visi. Īsie apraksti ir ļoti primitīvi, it sevišķi tajos gadījumos, kad par ezeru totāli trūkst informācijas. Parastajiem lietotājiem nav pieijas šādai informācijai: Latvijas ūdenstilpju klasifikatora kods, Maksimālais ledus segas ilgums, Ezera tips, Vertikālais griezums, Sapropeļa klase, sapropeļa iegulas platība (rūpnieciskajās robežās), sapropeļa iegulas biezums (vidējais), Sapropeļa iegulas biezums (maksimālais), sapropeļa iegulas apjoms, sapropeļa resursi ar mitrumu 60%, sapropeļa sastāvs, sapropeļa mitrums, sapropeļa veids, sapropeļa bioloģiskais un mineraloģiskais sastāvs, piezīmes par sapropeli, sapropeļa dati - attēls, Ūdens apmaiņas periods, Caurplūdums, Sateces baseina platība, Hlorofils a, shēma, Caurredzamība pēc Seki diska, Elektrovadītspēja, Izšķīdušais skābeklis, Ūdens temperatūra, Makrofītu sugu skaits virsūdens joslā, Makrofītu sugu skaits peldlapu augu joslā, Makrofītu sugu skaits iegrimušo augu joslā, Peldošo makrofītu sugu skaits, Krastmalas makrofītu sugu skaits, Aizsargājamo makrofītu sugu skaits, Makrofītu shēma, Zoobentosa biomasa, Aizsargājamais biotops, Biotopa indikatora platība, Fotogrāfija, Piezīmes, Shēma.

  Sent 14 years, 2 months ago.

 • Jānis Caics

  Esmu sertificēts metrologs Orbisphere skābekļa mēriekārtu lietošanai visās vidēs: notekūdeņi, zivju audzētavas, dzeramā ūdens sgat., alus darītavas u.t.t., mani interesē udenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas metodikas attīstīšana visu veidu ūdeņos, it sevišķi zivju audzētavās...

  Sent 12 years, 5 months ago.

 • BASMACIS

  Vai iespējams pievienot ezeru fotogrāfijas?

  Sent 10 years, 3 months ago.

 • Vita

  Fotogrāfijas var pievienot pats lietotājs vai var atsūtīt pievienošanai. Sazinieties ar mums: http://www.ezeri.lv/blog/tech/1065/

  Sent 10 years, 2 months ago.

Add your comment:


 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas