Ūdensvaboļu sabiedrības un to ietekmējošie faktori dabas parka “Talsu pauguraine” ezeros

B.Ralle, bakalaura darbs, 2010.

Kopsavilkums

Ūdensvaboļu fauna Latvijā ir diezgan labi izpētīta, tomēr to ekoloģija ir nepilnīgi zināma. Tāpat maz ir pētītas vaboļu sugu sabiedrības dažādās ūdenstilpēs un ūdenstecēs un to ietekmējošie faktori. Tāpēc darba mērķis ir izpētīt ūdensvaboļu sabiedrības un to ietekmējošos faktorus dabas parka Talsu pauguraine ezeros. Dabas parkā ir 12 ezeri ar atšķirīgu morfoloģiju un veģetāciju.

Kopumā 2009. gada maijā-jūnijā dabas parka ezeros tika ievākti 472 ūdensvaboļu imago, piederoši 37 sugām. Ūdensvaboļu sabiedrībās dominēja Hydaticus transversalis, Ilybius quadriguttatus, Cybister lateralimarginalis, Hydaticus seminiger un Hydroporus palustris īpatņi. Tika konstatētas divas īpaši aizsargājamas sugas – Dytiscus latissimus un Graphoderus bilineatus, kā arī Latvijas faunai jauna suga – Paracymus aeneus. Tika konstatēts, ka pētītie dabas parka ezeri ir atšķirīgi pēc ūdensvaboļu sugu skaita, vidējā īpatņu skaita un daudzveidības. Tika noskaidrots, ka veģetācijas vidējais projektīvais segums būtiski pozitīvi ietekmē ūdensvaboļu sugu skaitu un daudzveidību ezeros. Comarum palustre, Sphagnum un Nuphar lutea pozitīvi ietekmē ūdensvaboļu sabiedrības, bet Phragmites australis ietekme ir negatība. Ūdens temperatūra ir nozīmīgākais ūdensvaboļu sabiedrības ietekmējošais fizikāli-ķīmiskais faktors.

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas