Dabas aizsardzības likumdošana

Likumdošana. Dabas aizsardzība. Stāvoklis, problēmas, risinājumi.

Referāts  seminārā "Ezeru biotopi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"

Limbažos, 25-26.08.2005

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas