Pieejamās (gan DB, gan uz pieprasījumu) informācijas apraksts

Ezeru datubāzē ievietoto, un citu "Latvijas ezeru" rīcībā esošo datu apraksts. Situācija uz 24.03.2009.

Pārskats par pieejamo informāciju.

Pieejamās informācijas apjoms ir atkarīgs no pieejas līmeņa. Bez pieslēgšanās pieejams 3.līmenis, ar aut. reģistrāciju - 5.līmenis. VVD un DAP tiek piedāvāts 8.līmenis.

Pēc vienošanās ir iespējams papildus iegūt arī ezeru monitoringu (ķīmijas, makrofītu, fitoplanktona), sapropeļa izpētes (ķīm. sastāva, krājumu), un citus datus.

Apraksts sadalīts pa slāņiem (ezers, salas, dibens, krasts, apkārtne, sateces baseins, ievērojami objekti, atpūtas iespējas, ķīmija, makrofīti, zivis, fitoplanktons, zooplanktons, bentoss, apdraudējumi, biotopi), lai atvieglotu interesējošās informācijas sameklēšanu.

Jāņem vērā, ka informācija netiek labota (izņemot kļūdas), bet tikai papildināta. Tāpēc jāuzmanās, mēģinot atrast aktuālo informāciju, piemēram, ezeriem, kam vairākkārt mainīts spoguļa laukums. Līdzīgi tiek saglabāti kādreiz konstatētie apdraudējumi - to kādreizējā konstatēšana un attiecīgā esamība DB nebūt nenozīmē, ka datubāzes uzturētāji uzskatītu, ka daudzās fermas pie ezeriem joprojām darbojas.

Pēdējie būtiskākie papildinājumi:

1) aizsargājamie biotopi (slānī "biotopi") - pašreizējā situācija valstī. Šī informācija pieejama ekspertiem (=datu sniedzējiem ar informācijas ievietošanas tiesībām).

2) informācija par ezera atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (slānī "ezers"), kā arī šīs teritorijas robežu shēma.

"Latvijas ezeri" pateicas ekspertiem par aktīvo līdzdalību datubāzes informācijas papildināšanā, labošanā, precizēšanā un visiem Ezeri.lv lietotājiem, kuri ir iesūtījuši ezeru bildes un citu aktuālu informāciju, par ieguldīto laiku ezeru informācijas publiskošanā.

Pievienotie dokumenti:

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas