Ventas upes ieteka Būšnieku ezerā

Dotais pētījums ietver vairākus faktus un hipotēzes par senas un reiz varenas Ventas upes ieteku Būšnieku ezerā

Pēc aktuālajiem datiem Būšnieku ezers ir lagūnas tipa ezers, kas pieder pie jūras mazo upju baseina. Ilgstoši tika uzskatīts, ka Būšnieku ezeru atkāpjoties ir veidojusi Litorīnas jūra (7000-4000 g. BP), tomēr pēdējie pētījumi rāda, ka ezera ieplakā nav bijuši Litorīnas upei raksturīgie iesāļi jūras ūdeņi, tādēļ šobrīd tiek pieņemts, ka Būšnieku ezeru ir veidojis Ancilus ezers, tomēr šajā pētījumā tiks sniegti vairāki fakti par cita saldūdens avota - Ventas upes ieteku ezerā, un tās ietekmi uz ezera veidošanos.

Pētījums pielikumā

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas