LVĢMC dezinformē par fosfora piesārņojuma pieaugumu

Papildināta Nacionālā ziņojuma par vides stāvokli informācija ar 2010.g. datiem. Ar notekūdeņiem vidē emitētajam fosforam - neticams pieaugums.

LVĢMC ir publicējis informācijas papildinājumus Nacionālajam ziņojumam par vides stāvokli. Datnē "Nacionalais zinojums par Vides stavokli - atjaunota informacija 2011_dec.xls" iekļauti jaunie - 2010.g. dati, informācija par biogēnu emisijām - sadaļā "udens". Dati pieejami LVĢMC mājaslapā. Uzrādītā kopējā fosfora emisija: 2008.g. - 366 tonnas, 2009.g. - 238 tonnas, 2010.g. - pēkšņi 410 tonnas.

Vai tiešām cīņa ar fosforu ir neveiksmīga?

Fosfora emisijas ar komunālajiem notekūdeņiem ir galvenais ezeru un būtisks Rīgas jūras līča eitrofikācijas cēlonis. Lai arī mazāko NAI darbības uzlabošanā ir nopietnas problēmas, tomēr summārā fosfora emisija ar notekūdeņiem valstī samazinās, it sevišķi ar 2009.gadu. Samazinājuma tendence ir acīmredzama. Samazinājumu nosaka reāli faktori - vairāku lielo NAI darbības uzlabošana (Rīga, Valmiera, Rēzekne) un aizliegums ar 01.06.2010 pārdot fosforu saturošus veļas mazgāšanas līdzekļus. 2010.gadā minēto objektīvo faktoru iespaidā kopējai fosfora emisijai vajadzētu samazināties vēl vairāk.

Kāpēc neticamais skaitlis nokļuvis ziņojumā?

Ziņojuma papildinājumā uzrādītā būtiski pieaugusī fosfora emisija ir acīmredzami neiespējama. Manuprāt, kāds operators ir pārrakstījies par dažiem simtiem tonnu, bet pārskata sastādītājus datu realitāte nav interesējusi. Ir skaitlis - rakstām iekšā. Savādi gan. Kad es mācījos, studenti datu realitāti apguva otrajā kursā. Bija garlaicīgi laboratorijas darbi ar daudziem studentus nevajadzīgi apgrūtinošiem mērījumiem. Sekmīgie studenti uzzīmēja sagaidāmā procesa līkni, piemeta izkliedi, neaizmirstot par Stjudenta koeficientiem, un pēc uz aci uzmestajiem punktiem ātri un labi izveidoja mērījumu tabulas. Izdevīgi gan studentiem, gan pasniedzējiem. Un uz visu mūžu iedzina - mērījumu rezultātiem jāatbilst teorētiski sagaidāmajam rezultātam. Ja nesaskan - sameklējam mērījumu kļūdu vai nesaņemam ieskaiti. Vai tiešām tagad būtu ieviesta viengadīga augstākā izglītība, tāpēc krāpšanās otrā kursa fizikas laboros vairs netuvina studentus realitātei?

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas