Ūdensvaboļu izpētes metodikas aprobācija Talsu pauguraines Mācītājmājas ezerā

Kursa darbs. Darba mērķis ir ūdensvaboļu izpētes metodikas aprobācija Mācītājmājas ezerā, lai vēlāk izpētītu ūdensvaboles visos Talsu pauguraines ezeros.

Ūdensvaboļu fauna Latvijā ir diezgan labi izpētīta, tomēr to ekoloģija ir nepilnīgi zināma. Pilnīgu ūdensvaboļu faunas pētījumu kādā aizsargājamā dabas teritorijā vai konkrētā ezerā ir maz. Dabas parkā Talsu pauguraine ir 13 ezeri ar atšķirīgu morfoloģiju un veģetāciju. Izpētot tajos ūdensvaboļu faunu, varētu iegūt datus par sugu ekoloģiju. Lai pētījumu varētu sekmīgi veikt, ir nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Tāpēc darba mērķis ir ūdensvaboļu izpētes metodikas aprobācija Mācītājmājas ezerā, lai vēlāk izpētītu ūdensvaboles visos Talsu pauguraines ezeros. Darbā tika pārbaudīta hidroentomoloģiskā tīkliņa un murdveida lamatu efektivitāte. Tika noskaidrots, ka hidroentomoloģiskais tīkliņš vairāk ir piemērots pēc izmēra mazu un vidēju ūdensvaboļu ievākšanai, bet murdveida lamatas – vidēju un lielu. Kopā 2008. gada oktobrī Mācītājmājas ezerā tika ievāktas 98 ūdensvaboles, kas pieder 12 sugām.

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas