Valkas rajona ezeru raksturojums

Valkas rajona ezeru īss raksturojums - trofiskais stāvoklis, ekoloģiskā kvalitāte. Situācija uz 2007.gada sākumu.

Raksturoti vairāki Valkas rajona ezeri un ūdenskrātuves. Sīkāk analizēts Dutkas ezera, Lizdoles ezera, Niedrāja, Spiciera, Tepera, Tiltlejas dzirnavezera, Trikātas ezera, Valža, Vēdera pašreizējais stāvoklis.

Pievienotie dokumenti:

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas