Ezeru veselība

Individuālo īpatnību izvērtēšanai, degradēšanos veicinošo un kavējošo apstākļu noteikšanai ir liela nozīme katra atsevišķa ezera aizsardzībā.

Jebkuras teritorijas ezerus var sarindot noteiktā secībā pēc visdažādākajiem rādītājiem, kuru izvēli nosaka klasifikācijas praktiskie vai zinātniskie mērķi. Kā raksturojošas pazīmes var minēt platību, dziļumu, ūdens krāsu, caurredzamību, augu un dzīvnieku daudzumu, ūdens apmaiņas ātrumu, novietojumu ainavā - mežā, lauksaimniecības zemju vidu vai apdzīvotā vietā, izmantošanu un daudz ko citu.

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas